Estriol

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • ارزیابی سلامت جفت و جنین
  • ارزیابی خطر زایمان زودرس
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • غربالگری سه ماهه دوم بارداری برای سندرم داون، تریزومی ۱۸ و نقص لوله عصبی (NTD) استفاده می شود.
  • تشخیص پیش از تولد اختلالات متابولیسم استروئید از جمله CAH، نقص آروماتاز و نارسایی اولیه و ثانویه فوق کلیه.

  • ارزیابی متابولیسم استروژن 

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

استریول (E3) در آزمایشگاه با عنوان استریول آزاد ، ۱۶- هیدروکسی استرادیول، استریول غیرکونژوگه  (UE3) مورد سنجش قرار می گیرد.

استریول استروژن اصلی در زنان باردار است و در غده فوق کلیوی، کبد جنین و جفت تولید می شود. زمانی که فرد باردار نیست استریول تنها به مقدار بسیار کم و تقریبا غیر قابل تشخیصی در جریان خون وجود دارد. استریول از بین تمام انواع استروژن، ضعیف‌ترین اثر را روی گیرنده‌های استروژن دارد.

سنجش استریول شاخص مهمی برای بررسی سلامت جفت وجنین است به طوری که سطح بالای آن نشانگر عملکرد مطلوب جفت و جنین است. در صورتی که سطح استریول کاهش یابد نشان دهنده از بین رفتن واحد جفت جنین می باشد که در چنین حالتی باید وضعیت بارداری بررسی گردد. بررسی های مکرر به طور معمول در هفته های ۲۸ تا ۳۰ بارداری آغاز می شود و سپس به طور هفتگی تکرار می گردد و صورت نیاز برای ارزیابی بارداری های پر خطر می توان تعداد این آزمایش ها را افزایش داد. در این آزمایشات نمونه ها به صورت روزانه انجام می گردد و نمونه نسبت به نمونه قبلی مقایسه می شود. کاهش میزان استریول نسبت به نمونه قبلی نشانگر تحلیل رفتن جنین می باشد.

همانطور که در دوران بارداری میزان استریول به سرعت افزایش می یابد، در دوران یائسگی کمبود آن بسیار مشهود است.