Fasiola

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص عفونت اولیه با کرم فاسیولا
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک براساس علائم موجود به بیماری فاسیولازیس مشکوک گردد.
  • نظارت بر روند درمان پس از عفونت اولیه.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

فاسیولیازیس یک عفونت انگلی است که توسط گونه های فاسیولا ایجاد می شود. فاسیولیازیس انسانی یکی از بیماری های انگلی مشترک انسان و دام است که معمولا در اثر خوردن سبزیجات آبزی آلوده رخ می دهد.همچنین فاسیولا هپاتیکا یک انگل کبدی پستانداران است.

در حالی که شمارش تخمک در مدفوع رایج ترین آزمایشی است که برای تشخیص استفاده می شود اما وجود مراحل نابالغ مهاجرت را نشان نمی دهد. استفاده از تکنیک های سرولوژیکی حساسیت را در تمام مراحل عفونت کبدی افزایش می دهد.

از جمله آزمایش‌های معمول برای تشخیص عفونت فاسیولا، خون و آزمایش‌هایی است که آنتی‌بادی‌های (یک پاسخ ایمنی)  انگل را تشخیص می‌دهند.