Gamma-Glutamyl Transferase (GGT)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری کبدی یا مجاری صفراوی
  • تمایز بین بیماری کبدی و استخوانی به علت افزایش مقادیر آلکالن فسفاتاز (ALP) انجام می شود.
  • گاهی اوقات جهت غربالگری یا نظارت بر سوء مصرف الکل نیز کاربرد دارد.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • در صورت وجود علائم اختلال کبدی یا مجاری صفراوی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجا که برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش گاما گلوتامیل ترانسفراز اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایشGGT  با عناوین ،(GGTP) Gamma-Glutamyl Transpeptidase، Gamma-GT و GTPنیز شناخته می شود.

آنزیم GGTP در انتقال اسیدهای آمینه و پپتید ها از غشای سلولی شرکت می کند و احتمالا در متابولیسم گلوتاتیون نیز دخیل است. بیشترین میزان این آنزیم در کبد و مجاری صفراوی وجود دارد. همچنین کمترین میزان آن در کلیه، طحال، قلب، روده، مغز و غده پروستات وجود دارد.

هنگامی که کبد آسیب می بیند، GGT ممکن است به جریان خون نشت کند. سطوح بالای GGT در خون ممکن است نشانه ای از بیماری کبدی یا آسیب به مجاری صفراوی باشد. صفرا مایعی است که توسط کبد ساخته می شود و برای هضم غذا مهم است.

این آزمایش برای تشخیص اختلال عملکرد سلول های کبدی استفاده می شود و حتی کوچکترین درجه کلستاز را به دقت نشان می دهد. این آنزیم کبدی حساس ترین آنزیم، در تشخیص انسداد صفراوی، کلانژیت (التهاب مجاری صفراوی) یا کوله سیستیت (تورم و سوزش صفرا) است.

از آنجایی که این آزمایش نمی تواند علت بیماری کبدی را تشخیص دهد بنابراین همراه یا بعد از آن آزمایش آلکالین فسفاتاز

(ALP) نیز انجام می شود.