Glucose Tolerance Test (GTT)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • غربالگری دیابت بارداری
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • دیابت بارداری
  • دیابت قندی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • ادرار
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • 8-10 ساعت ناشتایی
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش تحمل گلوکز (GTT) که به عنوان تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) هم شناخته می‌شود، پاسخ بدن فرد نسبت به گلوکز را اندازه‌گیری می‌کند.
این آزمایش برای بررسی نحوه انتقال قند از خون به بافت‌هایی مانند ماهیچه و چربی است.  همچنین برای غربالگری اختلال عدم تحمل گلوکز (پیش دیابت) و دیابت استفاده می شود. با این حال، با توجه به سهولت نسبی تجویز دو آزمایش دیگر که می‌توانند برای تشخیص دیابت/پیش دیابت ( FBS و هموگلوبینA1c ) مورد استفاده قرار گیرند. GTT معمولاً برای غربالگری دیابت بارداری در نظر گرفته می‌شود و یک آزمایش مهم برای سلامت و ایمنی زنان باردار و کودک است.

منظور از دیابت بارداری، بالا بودن سطح قند خون بدون سابقه دیابت در دوران بارداری‌ است. همچنین انجام این آزمایش برای زنان دارای اضافه وزن  یا با سابقه خانوادگی دیابت نیز توصیه شده است. آزمایش OGTT یا غربالگری دیابت بارداری بین هفته‌های ۲۴ و ۲۸ بارداری انجام می‌شود. دیابت بارداری خطر مسمومیت بارداری را نیز افزایش می دهد.

همچنین نوزادان متولدشده از مادران مبتلا به دیابت نیز در معرض خطر ماکروزومی ( نوزادانی که بیش از حد بزرگ هستند)، افت قند خون پس از تولد و زردی قرار دارند. متاسفانه این احتمال نیز وجود دارد که در صورت عدم درمان دیابت بارداری، مرگ داخل رحمی جنین رخ دهد. با توجه به اینکه معمولا بیماری دیابت بارداری  علائمی از خود نشان نمی‌دهد، لذا تنها راه برای تشخیص آن انجام آزمایش است.

عدم تحمل Glc در بیماران مبتلا به سندرم کوشینگ، فئوکروماسیتوما، هیپوتیروئیدیسم،آلدوسترونیسم،  و آکرومگالی دیده می شود.