Hepatitis C Virus(HCV)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

جهت تشخیص بیماری، نظارت بر روند درمان عفونت ویروس هپاتیت C 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

چنانچه فرد در معرض عوامل خطر ویروس هپاتیت C قرار گرفته باشد مانند تماس با خون آلوده، روابط جنسی با فرد آلوده به ویروس و نیز از طریق تزریق موادمخدر از سرنگ آلوده.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی نیاز ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟


HCV به روشی مشابه HBV منتقل می شود و بیشتر موارد ناشی از تزریق خون است. دوره کمون بیماری 2 تا 12 هفته پس از مواجهه است و تظاهرات بالینی آن به موازات HBV می باشد. با این حال، برخلاف HBV، عفونت HCV در بیش از 60 درصد افراد آلوده به صورت مزمن است. با وجودی که سیر بیماری متغیر است اما به آرامی پیشروی می کند. 20% از بیماران به سیروز و سرطان های کبدی مرتبط با این عفونت مزمن مبتلا می شوند.
با آزمایش RNA HCV، ویروس HCV را می توان مستقیماً شناسایی کرد. مانند آزمایش DNA HBV، میزان لود RNA HCV ویروس معمولاً به صورت واحد در میلی لیتر یا کپی در میلی لیتر بیان می شود. بار ویروسی بالاتر ممکن است لزوماً نشانه ای از بیماری شدیدتر یا پیشرفته تر نباشد، اما می تواند نشان دهنده پاسخ به درمان باشد.