Hepatitis A Testing

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  کمک به تشخیص هپاتیت حاد
  •   به عنوان بخشی از پنل هپاتیت برای تشخیص نوع عفونت
  •  جهت ارزیابی نیاز به واکسیناسیون
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانیکه دارای علائم عفونت حاد هپاتیت مانند زردی هستید و یا اینکه در معرض ابتلا به ویروس هپاتیت A هستید.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون وریدی

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

هپاتیت A یک عفونت کبدی مسری است که در اثر ویروس هپاتیت A ایجاد می شود. در نتیجه ی این بیماری التهاب و بزرگ شدن کبد ایجاد می شود. آزمایش HAV، آنتی بادی های موجود در خون را که توسط سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عفونت هپاتیت A تولید می شود، تشخیص می دهد.

هپاتیت A  یکی از 5 ویروس هپاتیت است که تاکنون شناخته شده است. هپاتیت A می تواند به شکل عفونتی شدید و حاد بروز کند اما منجر به عفونت مزمن نمی شود. هپاتیت A عمدتا از شخصی به شخص دیگر از طریق آلودگی مدفوع یا با خوردن مواد غذایی و آب آلوده  انتقال می یابد.

با وجود علل مختلف برای هپاتیت، علائم یکسان اند. در این بیماری کبد آسیب دیده و قادر به عملکرد طبیعی نمی باشد. به همین دلیل قادر به از بین بردن سموم و مواد زائد مانند بیلی روبین نمی باشد. در طی دوره بیماری میزان بیلی روبین و آنزیم های کبدی در خون افزایش پیدا می کند. سطح سرمی آنزیم های کبدی و بیلی روبین می توانند به تشخیص هپاتیت A کمک کنند. .

2کلاس از آنتی بادی های هپاتیت A وجود دارد: IgM  و IgG

هنگامی که فرد به هپاتیت A مبتلا می شود، در ابتدا بدن آنتی بادی IgM تولید می کند. این آنتی بادی ها به طور معمول 2-3 هفته پس از ابتلا به عفونت (قبل از بروز علائم قابل تشخیص) ایجاد شده و در حدود 3-6 ماه باقی می مانند.  1-2 هفته بعد از ایجاد IgM آنتی بادی های IgG تولید شده و تا آ خر عمر در بدن باقی می مانند.

از سال 1995 واکسنی که از هپاتیت A چلوگیری می کند در دسترس بوده است. با توجه به اطلاعات مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری، از ابتدای ورود واکسن، میزان هپاتیت A تا بیش از 95% کاهش یافته است.