Histone Antibody

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص و مانیتورینگ لوپوس ناشی از دارو
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم مربوط به لوپوس ممکن است به علت مصرف دارو ایجاد شده باشد.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی بادی های هیستون اتوآنتی بادی هستند. اینها آنتی بادی هایی هستند که توسط سیستم ایمنی بدن فرد تولید می شوند و هیستون های فرد را هدف قرار می دهند. هیستون ها پروتئین هایی هستند که بخشی از کروماتین، ماده ژنتیکی موجود در هسته تقریباً تمام سلول های بدن هستند. اتوآنتی بادی های هیستون یکی از چندین نوع آنتی بادی ضد هسته ای (ANA) هستند. ANA با انواع اختلالات خود ایمنی همراه است.

داروها می توانند تولید آنتی بادی هیستون را در برخی افراد تحریک کنند و موجب بیماری لوپوس اریتماتوز ناشی از دارو شوند. علاوه بر این، آزمایش مذکور آزمایش برای تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، یک اختلال خودایمنی نیز استفاده می شود.

این آزمایش معمولاً همراه با یک آزمایش anti-dsDNA  و ANA تجویز می شود، در افراد مبتلا به لوپوس پاسخ هر دو تست مثبت است.