HLA-B27

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت بررسی حضور آنتی ژن لکوسیت انسانی B27 (HLA-B27) روی سطح سلول ها

- جهت کمک به ارزیابی اینکه آیا ممکن است یک اختلال خود ایمنی مرتبط با حضور HLA-B27 داشته باشید یا خیر؟

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

هنگامی که علائم التهاب مزمن، درد و سفتی در نواحی خاصی از بدن مانند کمر، گردن و قفسه سینه یا یووئیت در قسمت داخلی چشم وجود دارد، بویژه در مردان هنگامی که علائم در اواخر نوجوانی و اوایل 30 سالگی شروع شده باشد.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

آمادگی خاصی لازم ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

در سطح هر سلول هسته دار بدن پروتئین هایی به نام آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA) وجود دارد. این پروتئین ها بسیار متنوع هستند و چندین هزار نوع مختلف از آنها شناخته شده است. همه افراد دارای انواع مختلفی از این پروتئین ها در هر سلول هستند و با هم "نوع بافت"یک فرد را تشکیل می دهند. یکی از پروتئین های رایج HLA-B27 است. شیوع آن در سراسر جهان به طور قابل توجهی متفاوت است.
پروتئین های HLA برای سیستم ایمنی انسان اهمیت زیادی دارند زیرا آن‌ها را قادر می‌سازند تا سلول‌ها و پروتئین‌های ما را از سلول‌های باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر «مهاجمین» متمایز کنند و در عین حال از حمله به سلول‌های خودی اجتناب کنند.
این آزمایش وجود یا عدم وجود HLA-B27 را در سطح گلبول های سفید خون (لکوسیت ها) مشخص می کند. گاهی نیز از آزمایش ژنتیکی استفاده می شود اما نتیجه آزمایش اساساً یکسان است.
وجود HLA-B27 با چندین اختلال خود ایمنی همراه است. شایع ترین این اختلالات اسپوندیلیت آنکیلوزان AS)) است. سایر اختلالاتی که با حضور HLA-B27 ارتباط دارند عبارتند از آرتریت روماتوئید نوجوانان JRA))، آرتریت واکنشی (از جمله سندرمReiter )، و یووئیت حاد قدامی جدا شده. 
HLA-B27 همچنین در افراد مبتلا به اسپوندیلیت مرتبط با بیماری التهابی روده و آرتریت پسوریاتیک شایع تر است. لازم به ذکر است HLA-B27 به عنوان علت این اختلالات ثابت نشده است، اما مثبت بودن HLA-B27 در افراد مبتلا به این اختلالات بیشتر از افراد بدون آن است. با این حال باید بدانیم HLA-B27 بسیار شایع است و بنابراین اکثر افرادی که HLA-B27 مثبت هستند هیچ یک از این اختلالات را ندارند.