Lactoferrin

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص التهاب روده ها
  • کمک به تشخیص IBD فعال
  • کمک به افتراق بین شرایط التهابی و غیز التهابی روده
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

زمانی که شما اسهال آبکی یا خونی، کرامپ شکمی، با یا بدون تب برای چند روز داشته باشد

نمـونـه مـورد نیـاز؟

مدفوع

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

لاکتوفرین پروتئینی است که به وسیله نوعی از گلبول های سفید به نام نوتروفیل آزاد می شود. زمانی که التهاب در سیستم گوارش وجود داشته باشد، نوتروفیلها به این ناحیه جذب می شوند و لاکتوفرین آزاد می شود که باعث افزایش سطح این پروتئین در مدفوع می گردد.

بیماری التهابی روده (Inflamatory bowel disease:IBD)  یک بیماری ناشی از عملکرد نامناسب سیستم ایمنی در برابر باکتری های روده است و عمدتا در سنین جوانی(بین20-30 سال) ایجاد شده و به دوصورت بیماری کرون و کولیت اولسراتیو تقسیم بندی می شود.

طی دهه اخیر، چندین محصول لوکوسیتی که در مدفوع آزاد می شوند به عنوان مارکرهایی از التهاب روده مطرح شده اند. از میان این پروتئین ها کالپروتکتین و لاکتوفرین به عنوان بهترین پارامترها معرفی شده اند.

علائم بیماری شامل اسهال حاوی موکوس یا خون، دردهای شکمی، کاهش وزن، تب و آسیب روده است. کولیت اولسراتیو به مخاط کولون (روده بزرگ) محدود می شود در حالیکه بیماری کرون می تواند هر قسمت از دستگاه گوارش از دهان تا مقعد را درگیر کند

التهاب روده ای با بیماری IBD و برخی عفونت های باکتریایی دستگاه گوارش در ارتباط است. اما با بسیاری از اختلالات دیگر که بر عملکرد روده تاثیر می گذارند و علائم مشابهی دارند در ارتباط نیست. لاکتوفرین می تواند برای تمایز بین شرایط التهابی و غیر التهابی موثر واقع شود.