Lactose Tolerance Tests

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

برای کمک به تشخیص عدم تحمل لاکتوز در افرادی که در هضم محصولات لبنی مشکل دارند یا گاهی اوقات به عنوان بخشی از بررسی شرایط سوء جذب

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

هنگامی که علائمی مانند درد شکم، نفخ، گاز و اسهال دارید که در عرض چند ساعت پس از مصرف شیر و سایر محصولات لبنی شروع می شود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

مجموعه‌ای از نمونه‌های تنفسی که به داخل جمع‌آورنده بازدم می‌شوند، یا مجموعه‌ای از نمونه‌های خونی که از رگ بازوی شما گرفته شده است.

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

روزه یک شبه لازم است؛ چیزی جز آب جایز نیست چند ساعت قبل از انجام آزمایش از انجام فعالیت های شدید و سیگار کشیدن خودداری کنید. ممکن است به شما دستور داده شود که دندان های خود را مسواک بزنید و/یا دهان خود را قبل و در حین تست تنفس با آب بشویید.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آزمایش‌های تحمل لاکتوز، هیدروژن موجود در تنفس یا تغییرات سطح گلوکز خون را پس از دادن نوشیدنی حاوی مقدار استاندارد لاکتوز به فرد اندازه‌گیری می‌کنند، که مشخص می‌کنند که آیا فرد قادر به هضم لاکتوز است یا خیر.
لاکتوز قندی با ساختار پیچیده است. یک دی ساکارید است، به این معنی که از دو قند ساده به هم پیوسته تشکیل شده است. لاکتوز در شیر و بسیاری از محصولات لبنی دیگر یافت می شود. قبل از جذب و استفاده توسط بدن، باید به دو قند ساده تر خود یعنی گلوکز و گالاکتوز (مونوساکاریدها) تجزیه شود. این مرحله هضم توسط لاکتاز انجام می شود، آنزیمی که توسط سلول های پوشاننده روده کوچک تولید می شود.
اگر فردی لاکتاز کافی تولید نکند (کمبود لاکتاز)، لاکتوز هضم نشده از روده کوچک به روده بزرگ می‌رود، جایی که باکتری‌ها آن را تجزیه می‌کنند و گاز هیدروژن و اسید لاکتیک تولید می‌کنند. این فرآیند می تواند باعث شود که فرد مبتلا در عرض 30 دقیقه تا 2 ساعت پس از مصرف شیر یا سایر محصولات لبنی دچار درد و نفخ شکم، نفخ و اسهال شود.
2 نوع عدم تحمل لاکتوز وجود دارد:
1. اولیه : زمانی که بدن لاکتاز زیادی تولید نمی کند.
تقریباً همه نوزادان با توانایی هضم لاکتوز متولد می شوند، اما تولید لاکتاز معمولاً با افزایش سن کاهش می یابد. حدود 65 -70% از جمعیت جهان تا زمانی که به سن بلوغ می رسند، به درجاتی از عدم تحمل لاکتوز مبتلا می شوند. عدم تحمل می تواند بر اساس نژاد و قومیت متفاوت باشد، به طوری که حدود 90-95٪ از شمال اروپا توانایی خود را برای هضم لاکتوز حفظ می کنند و 95-100٪ از آسیایی ها و بومیان آمریکایی به عدم تحمل لاکتوز مبتلا می شوند.
2. ثانویه : زمانی که پوشش روده آسیب ببیند به طور موقت لاکتاز تولید نمی کند. این می تواند توسط هر شرایطی که باعث آسیب و تحریک روده شود مانند گاستروانتریت ایجاد شود. شرایط جدی تر مانند بیماری کرون، بیماری سلیاک و اعتیاد به الکل نیز می توانند باعث عدم تحمل ثانویه شوند.