Lead Test

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت غربالگری غلظت های بالای سرب در خون.

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- در صورتی که در تماس با سرب بوده اید خصوصا در مورد کودکان این تست در خواست می شود.

- بررسی انتقال سرب در زنان بارداری که در معرض سرب قرار دارند به علت خطر انتقال سرب از مادر به جنین.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

سرب فلزی سمی است. در گذشته از سرب در رنگ‌ها، بنزین و سایر محصولات خانگی استفاده می‌شد که هنوز هم می‌توان آن‌ها را مثلاً در خانه‌های قدیمی‌تر یافت. اگرچه مسمومیت با سرب قابل پیشگیری است، اما همچنان می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سلامت کودکان و همچنین بزرگسالان وارد کند.
اگر سرب بیش از حد در بدن درمان نشود، می تواند موجبات آسیب های فراوانی را برای بدن فراهم کند حتی اگر فرد علائم یا مشکل آشکاری نداشته باشد. اختلال در یادگیری و رشد در کودکان یکی از پیامدهای اصلی مسمومیت با سرب است. این ماده می تواند بر روی عملکرد کلیه ها تاثیر بگذارد و تا حد زیادی موجب کاهش آن شود، از طرفی توانایی اعصاب برای انتقال سریع پیام ها از طریق بدن یک مشکل عمده در مسمومیت با سرب است. سرب همچنین می تواند به اندام های تولید مثلی نیز آسیب برساند. در صورت انتقال از مادر به جنین موجب سقط جنین و نقایص مادرزادی می گردد.