Levetiracetam

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟

- جهت تعیین غلظت لوتیراستام در خون برای تعیین دوز فردی.

- برای تشخیص مسمومیت با لوتیراستام

- نظارت بر تغییراتی که ممکن است بر پاکسازی دارو و یا عملکرد کلیه تأثیر بگذارد.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟

- در شروع درمان برای تشخیص غلظت کم یا بیش از حد (بالقوه سمی) لوتیراستام

- هنگامی که عملکرد کلیه فرد کاهش یافته است.

نمـونـه مـورد نیـاز؟

نمونه خون

پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟

امادگی خاصی لازم ندارد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

لوتیراستام دارویی است که برای درمان برخی اختلالات تشنج (صرع) استفاده می شود. این دارو یا به عنوان درمان اولیه یا به عنوان یک درمان کمکی (ثانویه) در ترکیب با سایر داروهای ضد صرع تجویز می شود. این آزمایش میزان لوتیراستام را در خون اندازه گیری می کند.
صرع بر توانایی مغز برای انتقال تکانه های الکتریکی و تنظیم فعالیت عصبی تأثیر می گذارد. در طی تشنج، فرد ممکن است تغییراتی در هوشیاری، تغییر در بینایی، بویایی و چشایی داشته باشد.  فراوانی تشنج ها از یک قسمت، تا تشنج های گاه به گاه تا تشنج های مکرر متفاوت است. تشنج ها بر اساس قسمت هایی از مغز و بدن که تحت تاثیر قرار می گیرند طبقه بندی می شوند. لوتیراستام به منظور کمک به جلوگیری از انواع خاصی از تشنج های مکرر تجویز می شود.
لوتیراستام یکی از چندین داروی ضد صرع نسل دوم جدیدتر است. این دارو دامنه درمانی وسیع تری نسبت به بسیاری از داروهای تشنج نسل اول دارد، یعنی تا حدودی ایمن تر است و همچنین با عوارض جانبی شدید کمتری همراه است. از طرفی با بسیاری از داروهای دیگر تداخل ندارد. 
از آنجایی که لوتیراستام دامنه درمانی وسیع تری دارد، نیازی به نظارت بر آن مانند داروهای ضد صرع نسل اول نیست. با این حال، شرایطی وجود دارد که در آن اندازه گیری سطح خون مفید و گاهی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
-    تعیین دز مناسب برای یک فرد پس از شروع درمان و رهایی از علائم (بدون تشنج) و عدم بروز عوارض جانبی، غلظت دارو در خون مشخص می شود. محدوده اطراف این مقدار برای فرد درمانی در نظر گرفته می شود.
-    برای ارزیابی و تنظیم دوز در صورت لزوم در شرایط خاصی مانند:
1-    بیماری کلیوی - لوتیراستام توسط کلیه ها از بدن پاک می شود، بنابراین هر چیزی که بر عملکرد کلیه تأثیر بگذارد می تواند بر سطح خونی دارو تأثیر بگذارد.
2-    تغییر یا افزودن داروهای دیگر
3-    افزایش سن – معمولاً برای تمام عمر برای افراد داروهای تشنج تجویز می شود و با بالا رفتن سن، مقدار داروی مورد نیاز برای اثربخشی ممکن است تغییر کند.
4-    بارداری - این وضعیت می تواند به طور موقت بر متابولیسم و پاکسازی دارو تأثیر بگذارد.
در شروع درمان، دوز لوتیراستام ممکن است به تدریج افزایش یابد تا به مقدار استاندارد برسد. هنگامی که یک دوز ثابت به دست آمد، ممکن است گاهی اوقات سطح خون اندازه گیری شود تا اطمینان حاصل شود که در محدوده درمانی قرار دارد. اگر لوتیراستام به عنوان یک داروی کمکی (ثانویه) استفاده شود، پزشک اثربخشی سایر داروهای تجویز شده را نیز در نظر می گیرد و ممکن است آنها را در صورت لزوم تنظیم کند.