Listeria

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص لیستریوز
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • تشخیص مننژیت لیستریایی در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • CSF
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

لیستریوز یک مسمومیت غذایی است که توسط لیستریا مونوسیتوژنز، باکتری موجود در خاک و آب ایجاد می شود.

در صورت تماس سبزیجات، گوشت ها و سایر غذاها با خاک یا کود آلوده این باکتری وارد دستگاه گوارش شده و موجب عفونت می شود. همچنین عفونت خون (سپتی سمی) یا التهاب پوشش مغز (مننژیت) از دیگر علائم آلودگی با لیستریا است.  در صورت ابتلای زنان باردار به عفونت لیستریوز، به علت عبور باکتری از جفت، احتمال سقط جنین و مرده زایی وجود دارد.