NT- pro BNP

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری های قلبی از جمله نارسایی احتقان قلبی (CHF)
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که بیمار علائمی مثل تنگی نفس ، خستگی ، ادم پا مشاهده شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

NPs  (Natriuretic peptides)برای شناسایی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب CHF (Congestive heart failure) استفاده می شود.

این پپتیدها پروتئین هایی هستند که توسط قلب و عروق خونی تولید می شوند، که به سه دسته تقسیم می شوند:

  • ANP : در عضله دهلیزی قلب  تولید می شود.
  • BNP: منبع اصلی آن بطن قلب است.
  • CNP: نخستین بار در سیستم عصبی موضعی دیده شد اما بعداً مشخص شد که توسط سلول های

 اپیتلیال تولید می شود.

NP ها پپتیدهای عصبی غدد درون ریز هستند که با فعالیت سیستم رنین-آنژیوتانسین مخالف هستند. این پپتیدهای قلبی به صورت پیوسته توسط سلول های قلبی در مقادیر کم تولید می شود اما سرعت انتشارشان توسط انواع فاکتورهای عصبی غدد درون ریز و فیزیولوژیک افزایش می یابد.

ANP و BNP به ترتیب در پاسخ به کشش قلبی آزاد می شود. آنها باعث شل شدن عروق و مهار ترشح آلدوسترون از غدد آدرنال و رنین از کلیه می شوند، در نتیجه میزان ناتریورزیز افزایش و حجم خون کاهش می یابد.

BNP به ویژه با فشار بطن چپ ارتباط دارد، بنابراین به عنوان یه مارکر خوب در برای CHF است. بدین صورت که افزایش سطح BNP، نشان دهنده شدت یافتن CHF است.

تنگی نفس (Shortness of breath) SOB در بین افرادی که نارسایی احتقانی قلب دارند بسیار رایج است، اما در صورتی که سطح BNP نرمال باشد، SOB می تواند به علت بیماری های ریوی، کلیوی و کبد رخ دهد.

بیماران CHF که سطح BNP آنها، با درمان به سرعت به حالت نرمال باز نمی گردد، در مقایسه با بیمارانی که سطح BNP آنها به سرعت به حالت عادی برمی گردد، خطر مرگ و میر بیشتری را در ماه های بعدی تجربه می کنند.

در مواردی که رد زود هنگام پیوند قلب صورت می گیرد، سطح BNP افزایش می یابد.

BNP معمولا در آزمایشگاه به عنوان NT-pro-BNP اندازه گیری می شود.

طبق مطالعات صورت گرفته میزان BNP همچنین در بیماران مبتلا به فشار خون طولانی مدت سیستمیک و در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد افزایش می یابد.