Prostate specific antigen (PSA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  •  تشخیص و نظارت بر روند درمان سرطان پروستات

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  •  هنگامی که هرگونه علائم مربوط به بیماری پروستات از جمله مشکل در دفع ادرار، طولانی شدن ادرار، جریان ضعیف ادرار، دفع ادرار بیش از حد معمول خصوصا در طول شب مشاهده شود.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • نیاز به آمادگی خاصی ندارد.

  • عفونت دستگاه ادراری، معاینه پروستات و ورزش هایی نظیر دوچرخه سواری از جمله عوامل موثر بر آزمایش PSA می باشتد.

چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

آنتی ژن اختصاصی پروستات  (PSA)یک گلیکوپروتئین است که توسط سلول های پروستات تولید می شود. پروستات یک غده تولید مثلی کوچک است.

PSA به دو طریق در بدن گردش می کند: یا به پروتئین های دیگر متصل می شود یا به تنهایی (free-PSA).

تست f-PSA درصد PSA غیر متصل به پروتئین را اندازه گیری می کند. تست PSA مجموع PSA آزاد و متصل به پروتئین را اندازه گیری می کند. در موارد خوش خیم PC میزان fPSA افزایش می یابد.

آزمایش PSA برای اندازه گیری سطح PSA فرد استفاده می شود. تست PSA به منظور غربالگری، تشخیص سرطان پروستات و شرایط غیرسرطانی پروستات و همچنین برای نظارت بر افرادی که با این شرایط تشخیص داده شده اند، استفاده می شود.

در افراد سالم فقط مقادیر کمی PSA از پروستات خارج شده و وارد خون می شود که طبیعی است، اما چندین بیماری پروستات هستند که می تواند باعث افزایش سطح PSA در خون شود.

افزایش قابل توجه  PSA متعاقبا نشان دهنده عود سرطان پروستات است. لازم به ذکر است در برخی مبتلایان به PC در مراحل اولیه ، سطح PSA افزایش نخواهد داشت.