Reticulocyte count

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • ارزیابی توانایی مغز استخوان برای تولید گلبول های قرمز (RBC)
  • تشخیص علل کم خونی
  • برای کمک به نظارت بر پاسخ مغز استخوان و بازگشت عملکرد طبیعی مغز پس از شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان
  • پیگیری پس از درمان برای کم خونی فقر آهن

 

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک در صورت کاهش تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت یا پلاکت ها بخواهد فعالیت مغز استخوان را ارزیابی کند.

نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

رتیکولوسیت یک گلبول قرمز نابالغ است و به راحتی در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. رتیکولوسیت ها در مغز استخوان ساخته شده و وارد جریان خون می شوند. حدود دو روز پس از تشکیل، آنها به گلبول های قرمز بالغ تبدیل می شوند. این گلبول‌های قرمز خون، اکسیژن را از ریه‌ها به تمام سلول‌های بدن منتقل می‌کنند.

به طور معمول تعداد کمی رتیکولوسیت در جریان خون وجود دارد. اگر شمارش خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، می تواند به معنای یک مشکل جدی سلامتی، از جمله کم خونی و اختلالات مغز استخوان، کبد و کلیه باشد.همچنین این آزمایش در دسته بندی آنمی ها مفید است.

تعداد رتیکولوسیت ها نشان دهنده تولید RBC توسط مغز استخوان است. بنابراین با افزایش تعداد رتیکولوسیت ها، مغز استخوان تعداد بیشتری از گلبول های قرمز را وارد جریان خون می کند که این اتفاق در پاسخ به کم خونی است.

لازم به ذکر است در مبتلایان به کم خونی ممکن است تعداد رتیکولوسیت ها نرمال یا کم باشد.

شمارش نرمال یا کم رتیکولوسیت ها در یک بیمار مبتلا به کم خونی نشان می دهد که پاسخ مغز به کم خونی از طریق تولید گلبول های قرمز به اندازه کافی است و احتمالاً به کم خونی یا علت آن کمک می کند (آنمی آپلاستیک، کمبود آهن، کمبود ویتامین B12 و تخلیه ذخایر آهن). افزایش تعداد رتیکولوسیت‌ها در بیماران با هموگرام طبیعی نشان‌دهنده افزایش تولید گلبول‌های قرمز برای جبران کاهش مداوم گلبول‌های قرمز (همولیز یا خونریزی) است.