Serum IgA

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص و مونیتورینگ گاماپاتی های مونوکلونال و نقص سیستم ایمنی
  • جهت تشخیص، مونیتورینگ و درمان بیماری مالتیپل میلوما
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک به کمبود یا افزایش از حد یک ایمونوگلوبولین خاص مشکوک است.
  • جهت نظارت بر شرایط مداخله کننده بر سطح ایمونوگلوبولین که ممکن است ژنتیکی (کمبود IgA انتخابی) یا اکتسابی (HIV/AIDS، مولتیپل میلوما) باشد.

  • هنگامی که عفونت های مکرر ویا اسهال مشاهده می شود.

  • ارزیابی بیماران مشکوک به نقص IgA قبل از تزریق خون.
  • ارزیابی آنافیلاکسی مرتبط با تزریق خون یا محصولات خونی.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجا که برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش IgA اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

ایمونوگلوبولین A (IgA) یک آنتی بادی است که بخشی از سیستم ایمنی بدن می باشد. بدن IgA و انواع دیگر آنتی بادی ها را برای کمک به مبارزه با بیماری می سازد.

IgA در غشاهای مخاطی، عمدتاً در دستگاه تنفسی و گوارشی و همچنین در بزاق، اشک و شیر مادر یافت می شود. این آنتی بادی هنگام شیردهی از مادر به کودک منتقل می شود و به محافظت از دستگاه گوارش نوزاد کمک می کند.

 کمبود IgA به این معنی است که میزان IgA در خون کم است یا وجود ندارد.

کمبود IgA در آسم، آلرژی و همچنین مشکلات سلامت سیستم ایمنی (مشکلات سلامت باعث می شوند سیستم ایمنی بدن به اشتباها به بدن حمله کند. ) نقش دارد.