Serum IgE

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • غربالگری اولیه برای تشخیص بیماریهای آلرژیک.
  • غربالگری عفونت انگلی
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک به عفونت انگلی مشکوک است.
  • در صورت وجود علائم پوستی، ریه یا گوارشی به صورت دوره ای یا مداوم که نشان دهنده حساسیت پوستی است. 
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش Serum IgE اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

. IgE نوعی آنتی بادی است. ایمونوگلوبولین E (IgE) بیشتر به دلیل اثرات پاتولوژیک آن در بیماری های آلرژیک و نقش مفید IgE در دفاع میزبان در برابر عفونت های انگلی، به ویژه در برابر عفونت های کرمی شناخته شده است. در صورت وجود آلرژی میزان IgE در خون بیش از حد طبیعی است. سطوح طبیعی IgE در بین جمعیت بسیار متغیر است.

برای شناسایی نوع آلرژن که شخص به آن حساسیت دارد از آنتی بادیهای اختصاصی پلی کلونال و منوکلونال استفاده می شود.

آزمایش IgE کل مقدار آنتی بادی های IgE در خون را اندازه گیری می کند اما نوع IgE را نشان نمی دهد.

آزمایش IgE کل برای کمک به تشخیص و یا نظارت بر درمان  برخی از بیماری ها از جمله انواع خاصی از سرطان ها و اختلالات ایمنی استفاده می شود.کاهش سطح IgE همیشه موجب عدم آلرژی نمی شود در این شرایط تشخیص بواسطه استفاده از آزمایشات بسیار حساس برای IgE اختصاصی صورت می گیرد.لازم به ذکر است که مقادیر IgE بدلیل عوامل ژنتیکی و تحریکات محیطی، بسیار متغیر است.