Small nuclear RNP (snRNP)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص بیماری SLE و سایر بیماری های بافت همبند
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم و نشانه هایی بیماری از SLE مشاهده می شود.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

RNP  (snRNP)یک ریبونوکلئوپروتئین هسته ای کوچک است ، که اغلب به آنها اسپلایسوزوم گفته می‌شود، از مولکول‌های RNA کوچک، همراه با پروتئین‌های مرتبط از جمله snRNP که حاوی یک هسته Sm هستند، تشکیل شده‌اند.

snRNP ها یکی از رایج ترین اهداف پاسخ خودایمنی در SLE هستند. آنتی بادی های ضد RNP تقریباً در 50٪ از بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز (LE) و بیماران مبتلا به سایر بیماری های بافت همبند، به ویژه بیماری مخلوط بافت همبند (MCTD) رخ می دهد. MCTD با سطوح بالای آنتی‌بادی‌های RNP بدون آنتی‌بادی‌های Sm  یا DNA دو رشته‌ای (dsDNA) مشخص می‌شود. وجه تمایز بیماری MCTD از LE عدم درگیری کلیه است.

Anti- ENA  نوعی ANA علیه آنتی ژن هسته ای خصوصا  RNA/Protein است. Sm  و RNP معمول ترین نوع از ENAs  هستند.