Toxoplasmosis

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص توکسوپلاسموز حاد یا فعال در زنان باردار، نوزادان و بیمارانی با سیستم ایمنی سرکوب شده می باشد.
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائم مربوط به عفونت با توکسوپلاسمو مشاهده شود.
  • قبل بارداری یا در طول دوره بارداری
  • تشخیص میزان ایمنی حاصل از عفونت قبلی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
  • مایع آمنیوتیک
  • CSF
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

این انگل در گوشت خوب پخته نشده یا خام و مدفوع گربه یافت می شود.

اکثر افراد مبتلا به این بیماری معمولا بدون علامت هستند یا علائمی شبیه آنفلوآنزای خفیف دارند، اما در افرادی که سیستم ایمنی آنها ضعیف شده است و همچنین در زنان باردار که انگل را به جنین خود انتقال می دهند، می تواند عوارض شدیدی ایجاد کند. تشخیص بیماری بواسطه آزمایشات سرولوژیک یا مولکولی صورت می گیرد. آزمایش سرولوژیک آنتی‌بادی‌های  IgMو IgG را در خون شناسایی می‌کند که در پاسخ به عفونت تولید می‌شوند و بسته به نوع آنتی‌بادی‌های موجود ، می‌توان عفونت اخیر یا گذشته را مشخص کرد. وجود آنتی بادی قبل از بارداری نشان دهنده مواجهه قبلی و عفونت مزمن بدون علامت است. وجود این آنتی بادی ها موجب محافظت کودک در برابر توکسوپلاسموز مادرزادی می شود و چنانچه مادر پس از لقاح به توکسوپلاسموز مبتلا شود و از طریق جفت به جنین منتقل شود، عفونت جنین رخ می دهد. حضور آنتی بادی های IgG معمولاً به عنوان پاسخ به عفونت چندین هفته پس از مواجهه اولیه ایجاد می شوند. حضور آنتی بادی IgM در سرم نشان دهنده توکسوپلاسموز فعال استهیدروسفالی، میکروسفالی، رتینیت مزمن و تشنج از عوارض توکسوپلاسموز مادرزادی هستند.

علاوه بر این می توان از تست مولکولی PCR برای تشخیص استفاده کرد.