Vanillylmandelic acid (VMA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • جهت تشخیص یا رد نوروبلاستوما
  • تشخیص سایر تومورهای تولید کننده کاتکولامین مانند فئوکروماسیتوما و دیگر تومورهای نادر آدرنال است.

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک براساس علائم به بیماری نوروبلاستوما مشکوک گردد.
  • مونیتورینگ اثربخشی درمان
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • ادرار 24 ساعته
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش VMA اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
  • ورزش شدید، استرس ومواد غذایی از جمله قهوه، چای، موز، شیرین بیان، شکلات، کاکائو و مرکبات از جمله عوامل موثر بر نتیجه آزمایش  است.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

اسید وانیلیل مندلیک (VMA) یکی از محصولات تجزیه اپی نفرین (آدرنالین) و نوراپی نفرین است. اپی نفرین و نوراپی نفرین به گروهی از هورمون های مشابه به نام کاتکول آمین ها تعلق دارند. کاتکولامین ها در بخش مرکزی غدد فوق کلیوی یعنی مدولاری فوق کلیوی تولید می شوند. کاتکول آمین ها پس از اتمام فعالیت خود به ترکیبات غیر فعال متابولیزه می شوند. دوپامین به اسید هومووانیلیک (HVA)، نوراپی نفرین به نورمتانفرین و VMA تجزیه می شود و اپی نفرین به متانفرین و VMA تبدیل می شود. هم هورمون ها و هم متابولیت های آنها از طریق ادرار از بدن دفع می شوند. معمولاً نوسان مقادیر VMA در ادرار کم است، که فقط در طول و مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن بدن در معرض یک عامل استرس زا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

تست VMA، همراه با سایر آزمایشات برای کاتکول آمین ها و متابولیت های آنها، می تواند برای کمک به تشخیص وجود نوروبلاستوم استفاده شود. تست های ارجح برای فئوکروموسیتوم ها متانفرین های آراد پلاسما، متانفرین ادرار و آزمایش های ادرار یا کاتکول آمین پلاسما هستند. با این حال، آزمایش VMA همچنان ممکن است همراه با یک یا چند مورد از این آزمایش‌ها برای کمک به تشخیص و یا رد کردن فئوکروموسیتوم تجویز شود.