فلوسايتومتری

فلوسیتومتری یک تکنیک مبتنی بر لیزر است که برای شناسایی و تجزیه و تحلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سلول ها یا ذرات استفاده می شود. در این آزمایش نمونه ی مغز استخوان، خون محیطی و سایر مایعات بدن مورد ارزیابی قرار می گیرد. در طول این فرآیند نمونه ای از سلول ها یا ذرات در مایع معلق می شود و سپس به دستگاه فلوسایتومتر تزریق می شود. این معمولا برای ارزیابی مغز استخوان، خون محیطی و سایر مایعات بدن استفاده می شود. تقریباً 10000 سلول را می توان در کمتر از یک دقیقه توسط رایانه تجزیه و تحلیل و پردازش کرد.

فلوسیتومتری برای چه مواردی استفاده می شود؟

  -شمارش سلول

-مرتب سازی سلولی

-تعیین عملکرد سلول

-تعیین خصوصیات سلولی

-شناسایی میکروارگانیسم ها مانند باکتری، قارچ یا مخمر

-یافتن نشانگرهای زیستی (خصوصیاتی که عملکرد طبیعی را نشان می دهد).

-تشخیص و درمان بالقوه سرطان خون و مغز استخوان

چه زمانی آزمایش فلوسیتومتری ضروری است؟

فلوسیتومتری ممکن است برای مشخص کردن و شمارش انواع گلبول‌های سفید خون در ارزیابی بیماری‌های عفونی و اختلالات خود ایمنی استفاده شود. علاوه بر این تشخیص و طبقه بندی لوسمی یا لنفوم نیز با فلوسیتومتری صورت می گیرد. فلوسیتومتری معمولاً به عنوان آزمایش بعدی پس از شمارش کامل خون (CBC)  یا اسکن گلبول های سفید  (WBC) است. این امر به ویژه زمانی که آزمایش اولیه افزایش تعداد لنفوسیت ها، تعداد سلول های غیر طبیعی یا وجود سلول های خونی نابالغ را نشان دهد، انجام می شود.

از فلوسیتومتری برای پیش بینی میزان تهاجمی بودن سرطان، کمک به تعیین پاسخ به درمان سرطان و نیز عود بیماری پس از درمان بیماری استفاده می کنند.

 

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا