هـورمـون شنـاسی

هورمون‌ها پیام‌رسان‌های شیمیایی هستند که عملکردهای مختلف بدن را هماهنگ می کنند. هورمون ها توسط غدد و برخی بافت ها ساخته می شوند. هورمون ها عملکردهای مختلف بدن را با انتقال پیام از طریق خون به اندام‌ها، پوست و بافت‌های  بدن هماهنگ می کنند. همچنین در تنظیم فعالیت های فیزیولوژیکی و حفظ هموستاز بدن نقش دارند. انواع مختلفی از هورمون ها وجود دارند که بر جنبه های مختلف عملکردها و فرآیندهای بدن اثر می گذارند. برخی از این موارد عبارتند:     

  • رشد و توسعه   
  • متابولیسم موادغذایی  
  •   عملکرد جنسی و سلامت تولید مثل
  •   عملکرد شناختی و خلق و خو
  • حفظ دمای بدن

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه فردا دارای کادری متخصص و مجهز به پیشرفته ترین دستگاه و امکانات روز دنیا می باشد. در این قسمت از آزمایشگاه با استفاده از روش هایCL  و ELISA و  ECL و بهره گیری از سیستم های معتبر کنترل کیفیت به بررسی و آنالیز آزمایشات هورمونی پرداخته می شود..با جستجو نام آزمایش مورد نظر در سایت آزمایشگاه فردا می توانید اطلاعات مربوط به هورمون های مختلف و مقالات به روز شده را مطالعه نمایید

بخش هورمون
تست‌هـایی که در ایـن بخش انجـام ‌می‌شـونـد

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا