هماتولوژی

در بخش هماتولوژی به بررسی تعداد و عملکرد سلول های خونی و پلاسما پرداخته می شود.

در قسمت هماتولوژی آزمایشات متعددی انجام می شود، مهم ترین آن آزمایش (Complete Blood Cell (CBC است که نشان دهنده ی تعداد انواع سلول های خونی فرد است.

بخش هماتولوژی

تـور مجـازی این بخش از آزمـایشگاه فـردا