آزمايش‌هاى ادرار بانوان

پيش از انجام آزمايش از نوشيدن بيش از حد مايعات خودارى فرماييد.

 1. دست‌هاى خود را با آب و صابون شسته و به خوبى با دستمال كاغذى خشك نماييد.
 2. درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد بدون آنكه دست‌هاى شما با سطح داخلى ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.
 3. با يك دست چين هاى پوستى دستگاه تناسلى را از هم باز كرده و با دستمال يك‌بار مصرف اطراف مقعد و پيشاب‌راه را از جلو به عقب تميز كنيد. اينكار را دو بار و هر بار با يك دستمال جديد تكرار كنيد.
 4. مقدار كمى از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخليه كرده و حدود ۳۰ ميلى ليتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آورى نماييد. (در خلال ادرار كردن لب هاي دستگاه تناسلی همچنان از يك‌ديگر دور باشند).
 5. درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.
 6. اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتايج آزمايشات دچار اشكال خواهد شد، لذا رعايت شرايط بالا الزامى مى باشد.
 7. توجه نماييد كه نام و نام خانوادگى و اطلاعات پذيرش روى ظرف درج شده باشد در غير اين صورت مسئولين پذيرش و نمونه بردارى را مطلع سازيد.
 8.  ظرف نمونه را در جاى مخصوص جمع آوری نمونه هاى ادرار كه توسط آزمايشگاه تعيين شده است، قرار دهيد.
 9. چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده است، ظرف را پس از جمع آوری نمونه در يخچال قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل نماييد

لطفاً براى دست يابى به نتايج صحيح و دقيق، به نكات فوق توجه ويژه نماييد، نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مى تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسايل مهم پزشكى گردد.

 • در تمامى مراحل پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويى و راهنمايى به سوالات شما مى باشند.
 • ملاحظات بهداشتى: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمى جهت انتقال باكترى، ويروس و انگل محسوب می‌شود، لذا بايد به رعايت نكات بهداشتى در هنگام جمع آورى و انتقال نمونه توجه ويژه شود.