Anti streptolysin O Titer (ASO)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص عفونت های استرپتوکوکی
  • تشخیص روماتیسم قلبی و گلومرولونفریت (نارسایی حاد یا مزمن کلیوی) 
چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که علائمی از جمله تب، خستگی، درد قفسه سینه و تنگی نفس مشاهده شود که نشان دهنده تب روماتیسمی است. 
  • هنگامی که علائمی مانند ادم و ادرار تیره مشاهده می شود که با گلومرولونفریت مرتبط است، خصوصا زمانی که اخیرا استرپتوکوک گروه A داشته اید.

  • ارزیابی بیماران با عفونت استرپتوکوکی در خصوص تب روماتیسمی حاد یا نفریت

  • مونیتورینگ پاسخ به درمان در عفونت های استرپتوکوکی
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست اما از آنجاکه برخی از داروها ممکن است در نتیجه آزمایش ASO اختلال ایجاد کنند، داروهای مصرفی خود را به پزشکتان اطلاع دهید.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تست تیتر آنتی استرپتولیزین O (ASO) یک آزمایش سرولوژیک برای اندازه گیری آنتی بادی علیه استرپتولیزین O است،

هنگام عفونت استرپتوکوکی ناشی از باکتری GAS، بدن آنتی بادی های آنتی استرپتولیزین O را می سازد.

این آزمایش واکنش بدن را به عفونت ناشی از استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A ثابت می کند. استرپتولیزین O توسط باکتری استرپتوکوک تولید می شود و توانایی تخریب RBC را دارد.

آنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که در مواجه بدن با مواد مضر همچون باکتری ها تولید می شوند. آزمایش تیتر ASO با اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های آنتی‌استرپتولیزین در خون، بیانگر اینست که فرد اخیراً عفونت استرپتوکوکی داشته‌ است یا نه. 

 ASO در مواردی نظیر اندوکاردیت باکتریایی، گلومرولونفریت (بیماری کلیوی)، تب روماتیسمی نیز افزایش می یابد.