نـمونه گیـری در منـزل

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک فردا با برخورداری از تجهیزات و پرسنل مجرب ، قادر به انجام خدمات نمونه گیری در منزل می باشد.

لازم به ذکر است:

  1. هزینه انجام آزمایشات مطابق نسخه درخواستی و براساس تعرفه محاسبه خواهد شد.
  2. در صورت داشتن بیمه پایه و تکمیلی هزینه آزمایش با بیمه محاسبه خواهد شد.
  3.  ارسال جواب از طریق ایمیل، واتساپ، پیک و مشاهده بر روی سایت آزمایشگاه امکان پذیر است
  4. جهت استفاده از اطلاعات علمی آزمایشگاه فردا می توانید به آدرس farda.lab در اینستاگرام و مقالات موجود بر روی سایت آزمایشگاه فردا مراجعه نمایید.

جهت هماهنگی برای نمونه گیری با شماره تلفن 09100728629 تماس حاصل فرمایید .