ورزش های استقامتی بر باکتری های روده موثرند

image
Running

مطالعات جدید نشان می دهد تمرینات آمادگی جسمانی ترکیبات میکروبیوتای روده را تغییر می دهند. مطالعاتی که اواخر سال گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که ورزش، حتی بدون تغییر رژریم غذایی باعث بهبود ترکیبات باکتریایی مفید روده می شود.

محققان دریافتند ورزش می تواند باعث افزایش تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFAs) شود. این اسیدهای چرب قادرند التهاب را کاهش داده و سلامت روده را حفظ کنند.

مقاله پیش رو حاصل مطالعه ای جدید در خصوص اثرات تمرینات استقامتی بر میکروبیوتای روده است. این مقاله توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه Turku فنلاند در مجله Frontiers in Microbiology به چاپ رسیده است.

در این مطالعه یک برنامه دوچرخه سواری به مدت 6 هفته برای داوطلبین برگزار و شدت این تمرینات با کنترل ضربان قلب شرکت کنندگان بررسی شد.این شرکت کنندگان هیچ گونه تغییری در سبک زندگی و رژیم غذایی خود ایجاد نکردند تا این مطالعه تنها بر تاثیر ورزش بر شرکت کنندگان متمرکز باشد.

در پایان این پروژه تحقیقاتی محققان دریافتند در افرادی با فعالیت فیزیکی، پرتئوباکترهای روده (باکتری های ایجاد کننده التهاب در روده) کاهش یافته و باکتری هایی به نام Akkermansia که در بهبود متابولیسم موثرند بیش از سایرین مشاهده می شود. همچنین مطالعات دیگر حاکی از آن است که این باکتری ها در پیشگیری از چاقی و دیابت موثرند.

تاثیر برسلامت قلب و عروق

محققین این پروژه همچنین معتقدند میزان فسفولیپید و کلسترول در VLDL در پاسخ به ورزش کاهش می یابد که این تغییر، به نفع سلامت قلب و عروق است.

VLDL چربی ها را از کبد به بافت های محیطی انتقال می دهد. این چربی ها به LDL که به کلسترول بد معروف است تبدیل شده وبا رسوب در دیواره عروق منجر به ایجاد بیماری های قلبی-عروقی می شوند.

علاوه بر این تمرینات استقامتی باعث کاهش فعالیت پروتئینی موسوم به پروتئین-1 چسبنده به عروق می شود. دانشمندان گمان می کنند این عملکرد تاثیر ضد التهابی ب سیستم عروقی دارد.