Anti-smooth muscle antibody (ASMA)

تست مـربوط به بخـش
چـرا ایـن تست انجـام می‌شـود؟
  • تشخیص هپاتیت فعال مزمن اتوایمیون  (CAH)

چـه زمـانی بـرای تست مناسب‌ است؟
  • هنگامی که پزشک مشکوک به هپاتیت یا اختلال کبدی اتوایمیون است.
نمـونـه مـورد نیـاز؟
  • خون وریدی
پیـش‌نیاز‌هایـی دارد؟
  • آمادگی خاصی لازم نیست.
چـه چیـزی آزمایش می‌شـود؟

تست آنتی بادی ضد ماهیچه صاف  (ASMA)یا F-اکتین آزمایشی است که اتوآنتی بادی های حمله کننده به سلول های ماهیچه صاف بدن، اغلب در کبد، را شناسایی می کند.

ASMA یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمی شامل دو کلاس IgM و IgG است که بر علیه پروتئین اسکلتی اکتین موجود در عضله صاف ترشح می شود. تولید ASMA به شدت با هپاتیت اتوایمیون مزمن (CAH) مرتبط است. هپاتیت خود ایمنی زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم ایمنی بدن به سلول‌های کبدی حمله کند. این بیماری به صورت التهاب حاد یا مزمن کبد مشاهده می‌شود. این حالت می‌تواند به سیروز کبدی و در بعضی موارد به نارسایی کبدی منجر شوند.

ASMA اختصاصی برای CAH نیست و می تواند در افراد مبتلا به عفونت های ویروسی، بدخیمی، مولتیپل اسکلروزیس، هپاتیت مونونوکلئوزی، سیروز صفراوی اولیه (PBC) و عفونت های مایکوپلاسمایی اولیه نیز مثبت شود. معمولاً تیتر ASMA در این بیماری ها پایین است. تیتر ASMA در CAH معمولاً بالاتر از 1:160 است اما در پیش آگهی مفید نیستند و نشان دهنده پاسخ بیماری به درمان نیز نمی باشند.