image
هپاتیت
هپاتیت به معنای التهاب کبد است. این بیماری می تواند به صورت خود محدود شونده بوده ویا گسترش یافته و ...
ادامه مطلب
image
بیماری کرون
بیماری کرون (Crohn’s disease) اغلب روده کوچک و به ندرت روده بزرگ را درگیر می کند؛ همچنین ممکن است دیگر ...
ادامه مطلب